Szkolenia i doradztwo

Nasze usługi szkoleniowe dostosowywane są indywidualnie do zapotrzebowania klienta
na podstawie przeprowadzanych wywiadów lub ankiet oraz ustalonego poziomu zaawansowania potencjalnych uczestników.

Najczęściej wybierane szkolenia:

  • Szkolenie z podstawowych zagadnień RODO dla pracowników, którzy na swoim stanowisku pracy przetwarzają dane osobowe.
  • Szkolenie zaawansowane RODO dla kadry kierowniczej, administratorów i osób które podejmują strategiczne decyzje w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych i informacji.
  • Szkolenia cykliczne wynikające z przepisów, dopasowane do branży klienta, służące stałemu podnoszeniu wiedzy, kwalifikacji i świadomości wśród pracowników różnego szczebla.
  • Szkolenie dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych wraz z warsztatami.

 

Każde szkolenie z RODO wzbogacone jest o informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, co znacznie podnosi atrakcyjność i wzbudza duże zainteresowanie.

Usługi szkoleniowe i doradztwo oparte są o najnowsze i zawsze aktualne wytyczne z Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Źródłem aktualności i ciekawych interpretacji są dla nas również szkolenia oraz studia podyplomowe w których uczestniczą nasi pracownicy.

Współpracujemy z informatykami, prawnikami i audytorami bezpieczeństwa informacji. Dzięki temu nasza usługa doradcza zawsze konsultowana jest na różnych polach i pod każdym możliwym kątem, dlatego klient otrzymuje od nas usługę najwyższej jakości.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. PN/EN ISO 27001.

Nasze usługi doradczo-konsultingowe to m.in.

    • Audyt zgodności z RODO
    • Ochrona Danych Osobowych
    • Inspektor Ochrony Danych

Nasze usługi doradcze mogą być dofinansowane z funduszy europejskich.
Logotypy UE

Udostępnij stronę

Szukasz wyjątkowego doradcy dla Twojego biznesu?