Zanim wybierzesz konkurencję

RODO to nie tylko znajomość obowiązujących ustaw i przepisów prawa ale także cykliczne szkolenia pracowników oraz skuteczne rozwiązania i zabezpieczenia informatyczne. RODO to również opracowanie i wdrożenie indywidualnych procedur postępowania oraz okresowe audyty mające na celu sprawdzanie przyjętych zasad i zabezpieczeń w zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego zanim zdecydujesz się na współpracę z naszą konkurencją koniecznie pamiętaj o sprawdzeniu:

 1. Czy firma posiada udokumentowane doświadczenie?
  – jak długo istnieje na rynku?
  – czy posiada stosowne referencje?
  – czy posiada wiarygodne certyfikaty?
 2. Czy ma wykwalifikowanych pracowników?
  – czy jej pracownicy mają adekwatne wykształcenie?
  – czy jej pracownicy posiadają certyfikaty, ukończone kursy, zaświadczenia?
  – czy jej pracownicy mają doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur w Twojej branży?
  – czy pełnią funkcje Inspektora? Audytora? Szkoleniowca? Specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa?
 3. Co zawiera przedstawiona umowa outsourcingowa?
  – czy jej zakres zgodny jest z przedstawioną ofertą?
  – czy potencjalny zleceniobiorca zabezpiecza poufność przekazanych przez Ciebie dokumentów, również w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?
  – czy umowa zawiera zapisy dotyczące odpowiedzialności na wypadek nienależytego wykonania umowy?
  – czy umowa zawiera zapisy umożliwiające jej wypowiedzenie?
  – czy umowa określa sposoby i częstotliwość kontaktów przedstawiciela?
 4. Czy oferent wdrożył RODO w swojej organizacji?
  – czy powołał Inspektora Ochrony Danych?
  – czy połączenie z jego stroną internetową jest bezpieczne?
  – czy stosuje umowę powierzenia, zachowania poufności?
  – jeśli zbiera dane osobowe poprzez stronę internetową to czy informuje Cię, co będzie się działo z Twoimi danymi?
  – czy ma zrozumiale opisaną politykę prywatności?
  – czy informuje Cię o stosowanych plikach cookies?
 5. Czy oferent ma pomysł na wdrożenie w Twojej firmie?
  – czy przedstawiono Ci rozważane sposoby wdrożenia?
  – czy przedstawiono Ci propozycje harmonogramu wdrożenia?
  – czy przedstawione propozycje są dla Ciebie zrozumiałe?
  – czy wdrożenie będzie odbywało się zdalnie, czy w siedzibie Twojej firmy?
  – co dostajesz w cenie?

Pamiętaj o tym, że aby kompleksowo spełniać wymogi RODO musisz zatrudnić dobrego prawnika, informatyka znającego się na cyberbezpieczeństwie, rzetelnego audytora wewnętrznego, szkoleniowca skutecznie podnoszącego wiedzę Twojej załogi oraz inteligentnego wdrożeniowca, który dba o Twój budżet.

Outsourcing może być skuteczniejszym i dużo tańszym rozwiązaniem, jeśli rzetelnie przygotujesz się przed ostatecznym wyborem oferenta.

Udostępnij stronę

Szukasz wyjątkowego doradcy dla Twojego biznesu?