Nasza kadra

Ludzie zatrudnieni do realizacji projektu, bez względu na to czy w ich gestii jest kierowanie projektem czy tylko praca w zespole projektowym , powinni charakteryzować się dużym zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności za wyniki przedsięwzięcia, w którym uczestniczą.

– Joanna Haffer

Mec. Agnieszka Czerniak
Adwokat, Inspektor ochrony danych osobowych
Specjalista z zakresu prawa karnego oraz ochrony danych osobowych w sektorze medycznym.
Absolwentka Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Manager Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz Ochrony danych osobowych Akademii Leona Koźmińskiego. Prelegent konferencji naukowych, specjalizujący się audytowaniem i szkoleniem pracowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Udziela wsparcia prawnego w procesie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty skierowane do przyszłych Inspektorów Ochrony Danych.

Mec. Paulina Sławicka
Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych, Specjalista ds. ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Absolwentka Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, uczestniczka studiów podyplomowych na kierunku Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalista w sprawach cywilnych oraz gospodarczych zajmujący się obsługa prawną instytucji publicznych.

Rafał Górny
Inspektor ochrony danych, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. PN-EN ISO 19011:2012 PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Autor nowatorskich metod wdrożeniowych w sektorze prywatnym, współzałożyciel zespołu PCAT. Regularny uczestnik konferencji organizowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Doświadczony szkoleniowiec i zwolennik „najprostszych” rozwiązań.

Agnieszka Parol
Doświadczony pracownik samorządowy, praktyk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w podmiotach gospodarczych i samorządowych, doświadczenie zdobywała m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ceniona dzięki swojej bezpośredniości oraz umiejętności przekazywania praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego zastosowania systemu ochrony danych osobowych. Absolwentka studiów ekonomicznych Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Bartłomiej Niezabitowski
prawnik, inspektor ochrony danych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, umowach handlowych oraz ochronie danych osobowych.
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Paulina Mędrek
Key Account Manager, Absolwentka ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Sprawuje opiekę i stanowi wsparcie dla klientów kluczowych. Zajmuje się kontrolą i doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, opracowaniem wniosków, koordynowaniem pracy trenerów oraz badaniem satysfakcji uczestników szkoleń. Członek międzynarodowej organizacji biznesowej BNI w grupie FORTUNA Lublin.

Marek Majewski
specjalista ds. wdrożeń, doradca IT. Stanowi wsparcie w zakresie wdrażania i efektywnego wykorzystania posiadanego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Doradca IT w myśl zasad privacy by design, privacy by default. Przeciwnik skomplikowanych i kosztownych rozwiązań wdrożeniowych.

Tomasz Stachyra
Account Manager. Doświadczony doradca w dziedzinie telekomunikacji
i energetyki. Opiekun klienta który zawsze chętnie odwiedza klientów, przyjmuje pochwały, skargi i wnioski, badając satysfakcje z dotychczasowej współpracy.

Karolina Kuszpit
Inspektor, absolwent ochrony danych osobowych na uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doradca z zakresu rozwiązań telekomunikacyjnych. Podpowiada jakie rozwiązania są stosowane, jaki sprzęt warto kupić, którego operatora wybrać. Przygotowuje zestawienia i kalkulacje, kontroluje etapy wybranego wdrożenia.

Karol Górny
współzałożyciel zespołu PCAT, Audytor Wewnętrzny, wdrożeniowiec ISO oraz SZBI wg. PN-EN ISO 19011:2012 PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Specjalista ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji korporacyjnej. Absolwent kierunków Administracji oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Praktyk autorskich metod wdrożeniowych z jedenastoletnim doświadczeniem na rynku B2B.

Udostępnij stronę

Szukasz wyjątkowego doradcy dla Twojego biznesu?