Obsługa prawna organizacji

Polskie Centrum Audytu to propozycja kompleksowej obsługi prawnej. Usługi świadczone są przez zespół prawników w skład, którego wchodzą adwokaci oraz radcowie prawni różnych specjalności. Ze względu na specyfikę pracy konkretnego Klienta proponujemy dopasowane formy usługi dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Obsługa realizowana jest poprzez osobistą obecność w siedzibie Klienta jak i poprzez nowoczesne formy komunikacji. Zawarcie umowy o stałą obsługę prawną z naszą firmą, która jednocześnie nadzoruje u Klienta proces wdrożenia  przepisów o ochronie danych osobowych pozwoli na unikatowe ujęcie przenikających się obowiązków nałożonych przepisami prawa na organizację. Podejście oparte na kompleksowej usłudze zapewni niższe koszty obsługi prawnej, a bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych Klienta wpłynie na szybkość i efektywność świadczonych usług.

W zakres naszej obsługi prawnej wchodzą:

  • Konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością Klienta.
  • Redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych  z  zakresu  postępowań  przed  sądami  czy organami administracji.
  • Udzielanie opinii prawnych – ustnych oraz pisemnych według potrzeb Klienta z zakresu jego bieżącej działalności.
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniach pojednawczych i przed mediatorem.
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniach przed  sądami,  organami administracji.
  • Reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami i egzekwowanie wierzytelności.
  • Udział w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/ województwo rokowaniach.
  • Obsługa gminnych jednostek organizacyjnych.
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, w tym również: regulaminów, statutów i aktów wewnętrznych Klienta.
  • Bieżąca obsługa Klienta, w tym również w zakresie prawa handlowego – przygotowywanie projektów uchwał organów, wprowadzanie zmian w KRS.
Udostępnij stronę

Szukasz wyjątkowego doradcy dla Twojego biznesu?