Ochrona danych osobowych

Czy wiesz że od 25.05.2018 każda organizacja (firma, urząd, instytucja) działająca na terenie Unii Europejskiej zobowiązana jest między innymi do:

 • realizacji obowiązku informacyjnego względem klientów, pracowników, kandydatów do pracy, kontrahentów, osób objętych monitoringiem wizyjnym, oferentów przetargowych;
 • stworzenia i bieżącego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych – RCPD;
 • posiadania procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu oraz prowadzenia rejestru incydentów;
 • przeszkolenia i upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych;
 • stosowania właściwych umów powierzenia danych osobowych przy współpracy z zewnętrznymi firmami partnerskimi, którym przekazuje się dane osobowe np. biuro rachunkowe, informatyk, utrzymanie czystości;
 • opracowania indywidualnych procedur regulujących sposób postępowania, zarządzania, dystrybucji i zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych w organizacji w postaci Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych – PBDO;
 • legalizacji monitoringu wizyjnego poprzez publikację regulaminu, klauzuli informacyjnej, kontrolowanie właściwych obszarów i oznaczenie miejsc objętych monitoringiem.

Brak aktualnych procedur lub źle wdrożona polityka może przyczynić się do wydania zakazu przetwarzania danych osobowych lub narazić organizację na sankcje finansowe w wysokości
do 20 mln euro lub 4% jej rocznego światowego obrotu a instytucje państwowe do 100 tys. zł.

Wybierając naszą usługę Ochrona danych osobowych otrzymujesz pełen zakres usługi audytu RODO zakończony wydaniem raportu po kontroli a dodatkowo m.in.:

 • Przeprowadzenie szkolenia z podstawowych i zaawansowanych zagadnień ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników organizacji pod kątem specyfiki branżowej
  i opracowanych procedur. Wydanie certyfikatów.
 • Opracowanie prawidłowych treści klauzul informacyjnych oraz przekazanie obowiązków informacyjnych w formie pisma, naklejki, tabliczki, nośnika elektronicznego. Wskazanie miejsc publikacji.
 • Opracowanie, przekazanie i omówienie treści regulaminu monitoringu, klauzuli informacyjnej do monitoringu oraz wewnętrznej procedury funkcjonowania monitoringu. Inspekcja obszaru objętego monitoringiem obejmująca m.in. kontrolę tablic informacyjnych, zasięg kamer, czas przechowywania zapisów czy sposób prawidłowego zabezpieczania i przekazywania zapisów. Upoważnienie lub powierzenie podmiotów mających dostęp do monitoringu.
 • Stworzenie procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu.
 • Opracowanie wydanie i omówienie indywidualnej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych zawierającej zestaw praw, procedur i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych, wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Dokument określa sposoby zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie – w formie papierowej, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych. (np.: Zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji, procedura obsługi praw wynikających z RODO, procedura nadania i odebrania upoważnień pracowniczych, procedura czystego biurka i czystego ekranu, procedura pracy na urządzeniach przenośnych, privacy by design/default i inne).
 • Stworzenie indywidualnych upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych osobowych adekwatnie do pełnionych obowiązków. Poinformowanie o obowiązku zachowania poufności oraz odpowiedzialności karnej.
 • Inne niezbędne działania o których szczegółowo opowie Ci nasz przedstawiciel.
 • Usługa może być dofinansowana ze środków UE w ramach pomocy de minimis nawet do 80%.
Udostępnij stronę

Szukasz wyjątkowego doradcy dla Twojego biznesu?